Ing. Jakub JIRÁSKO

Disertační práce

Teorie a metodika zvyšování přesnosti lisů

Anotace:
Tato práce je zaměřena na teorii a metodiku pro dosažení vyšší přesnosti v oblasti lisů pro automobilový průmysl. V úvodní části práce je proveden úvod do oblasti lisů a studium teorie úzce související s dosažením přesnosti. V další části práce jsou řešeny konkrétní metody a postupy u vybraných lisů. Na třech různých typech lisů jsou analyzovány možné fyzikální a procesní metody používané při návrhu …více
Abstract:
This work is focused on the theory and methodology for achieving higher precision in presses for the automotive industry. In the first part of the thesis is an introduction to the area of presses and a theory related to the accuracy. The next part of the thesis deals with specific methods and procedures used on selected presses. Three types of presses are used to analyse the physical and procedural …více
 

Klíčová slova

Lis přesnost MKP měření
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁSKO, Jakub. Teorie a metodika zvyšování přesnosti lisů. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení