Theses 

Drogová kriminalita s návazností na dopady celosvětové finanční krize v regionu Karviná – Bc. Petr KANTOR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Bc. Petr KANTOR

Bakalářská práce

Drogová kriminalita s návazností na dopady celosvětové finanční krize v regionu Karviná

Drug-related crime connected with the impact of the global financial crisis in the region Karvina

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na drogovou kriminalitu v návaznosti na dopady Hospodářské celosvětové krize v okrese Karviná. Snaží se zjistit, zda má Světová hospodářská krize vliv na drogově závislé jedince v tomto okrese. Orientuje se především na vliv Světové hospodářské krize na páchání nelegální činnosti drogově závislých. Tato práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole je uvedena základní charakteristika drog, jejich rozdělení, účinky na lidskou psychiku a preventivní opatření. Zmíněna je také historie drog. V dalších dvou kapitolách je shrnuta drogová kriminalita obecně, drogová kriminalita v České republice a v Moravskoslezském kraji. Je zde také zařazena část popisující současnou drogovou scénu v České republice a v okrese Karviná. Součástí teoretické části je i stručná socio-demografická analýza okresu Karviné a vliv Celosvětové finanční krize na obyvatele České republiky. Tato část je podkladem, na kterém je založena výzkumná část práce. Cílem praktické části je zjistit prostřednictvím dotazníkové techniky sběru dat, zda má Světová hospodářská krize vliv na uživatele drog v okrese Karviná. Dotazováni byli uživatelé drog navštěvující K-centra Karviná, Orlová a Centrum drogové pomoci v Havířově. Získaná data byla podrobena analýze. Zjištěné poznatky jsou shrnuty v závěru práce.

Abstract: The bachelor thesis focuses on drug- related crime with connection to the impact of the global financial crisis in the region of Karviná. It tries to find out whether the global financial crisis has any impact on the drug abusers in this region. It orients to the effect of the global financial crisis on the illegal activities commiting by the drug abusers in particular. This thesis is divided into the theoretical and the practical parts. The theoretical part includes four chapters. The first chapter contains basic drugs characteristics, their division, their effect on human psyche and preventive measures. In the next two chapters there is the summary of overall drug crime, the drug crime in the Czech Republic and in the Moravian-Silesian Region. It also describes the current drug scene in the Czech Republic and in the region of Karviná. The theoretical part also contains the brief social-demographic analysis of the region of Karviná and of the impact of the global financial crisis on the inhabitants of the Czech Republic. This theoretical part serves as the basis for the research. The aim of the practical part of this thesis is to identify through the questionnaire data collecting technique whether the global financial crisis has any effect on the drug abusers in the region of Karviná. The participants of the research were drug abusers who visit K-centers in Karviná, Orlová and Center of Drug addiction help in Havířov. All gained data were analysed and discovered findings are summarized at the end of the thesis.

Klíčová slova: Drogy, drogová kriminalita, okres Karviná, Celosvětová hospodářská krize

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18670 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KANTOR, Petr. Drogová kriminalita s návazností na dopady celosvětové finanční krize v regionu Karviná. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz