BcA. Patrícia Glinská

Diplomová práce

Domov dobrovolného otroctví

Home of voluntary slavery
Anotace:
Projektová dokumentace k absolventské divadelní inscenaci popisuje plán přípravy a realizaci site specific projektu Domov dobrovolného otroctví inscenovaného v jeskyni Výpustek v obci Křtiny studenty ateliéru prof. Petra Oslzlého jako společnou autorskou tvorbu. Dokumentace analyzuje rizika projektu a určuje podmínky k vytvoření úspěšného projektu včetně marketingového plánu. V rámci plánovací fáze …více
Abstract:
The project documentation to the graduate theatre's production describes the preparation and realisation of the site specific project Home of voluntary slavery performed in the cave Výpustek in Křtiny. The project was directed by the students of department of Prof. Petr Oslzlý as a common playwriting and joint work. The documentation analyzes the project risks and determines the conditions for its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Kolegar
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/xikzq/