Bc. Pavlína Doležalová

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl středoškoláků

Healthy lifestyle of high school students
Abstract:
Bakalářská práce „Zdravý životní styl středoškoláků“ je zaměřena na možnosti školy a rodičů ve výchově ke zdravému životnímu stylu a na žáky samotné, jelikož v období adolescence dochází k sebepoznávání a sebeobjevování. Je to tedy ideální čas na uvědomění si důležitosti zdravé výživy, pravidelného pohybu a odpočinku.
Abstract:
Bachelor thesis "Healthy Lifestyle secondary school" is focused on the possibility of school and parents in education towards healthy lifestyle and students themselves, as in adolescence leads to self-discovery. This is the ideal time to realize the importance of healthy nutrition, regular exercise and rest.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training