Bc. Pavlína Doležalová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl středoškoláků

Healthy lifestyle of high school students
Anotace:
Bakalářská práce „Zdravý životní styl středoškoláků“ je zaměřena na možnosti školy a rodičů ve výchově ke zdravému životnímu stylu a na žáky samotné, jelikož v období adolescence dochází k sebepoznávání a sebeobjevování. Je to tedy ideální čas na uvědomění si důležitosti zdravé výživy, pravidelného pohybu a odpočinku.
Abstract:
Bachelor thesis "Healthy Lifestyle secondary school" is focused on the possibility of school and parents in education towards healthy lifestyle and students themselves, as in adolescence leads to self-discovery. This is the ideal time to realize the importance of healthy nutrition, regular exercise and rest.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování