Ing. Petr JANEČEK

Doctoral thesis

Vliv organizací destinačního managementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu

Anotácia:
Disertační práce "Vliv organizací destinačního managementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu" se zaměřuje na aktivity organizací destinačního managementu a jejich interakci s podniky služeb cestovního ruchu v destinaci. Vztahy mezi organizacemi destinačního managementu a podniky v destinaci jsou v práci vnímány jako forma spolupráce a proto je právě spolupráce hlavním tématem výzkumů v této …viac
Abstract:
The dissertation thesis "Influence of Destination Management Organizations on the Development of Business Activities in the Region" focuses on the activities of DMOs and their interactions with the tourism service enterprises in the destination. Relationships between destination management organizations and businesses in the destination are perceived at work as a form of cooperation, and therefore …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČEK, Petr. Vliv organizací destinačního managementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/