Bc. David Drápela, DiS.

Diplomová práce

Výměnný obrázkový komunikační systém jako účinný prostředek k rozvoji komunikace a zlepšení sociální interakce u dětí s poruchami autistického spektra

The Picture Exchange Communication System as an effective instrument for development and improvement of communication and social interaction of children with autistic spectrum disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možným využitím metodiky Výměnného obrázkového komunikačního systému u dětí s poruchami autistického spektra. Teoretická část práce je zaměřena na etiologii a diagnostiku autismu. Dále popisuje jednotlivé pervazivní vývojové poruchy a triádu postižení u osob s autismem. Výzkum sleduje vývoj tří žáků v oblastech komunikace a sociální interakce, kteří v současné době aktivně …více
Abstract:
This thesis deals with the possible usage of The Picture Exchange Communication System methodology for children with autistic spectrum disorders. The theoretical part is focused on the etiology and diagnostics of autism. It also describes individual pervasive developmental disorders and three basic areas of problems appearing by autistic children. The research work observes development of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta