Bc. Alena Sudická

Diplomová práce

Techniky public relations a veřejnost

Techniques of public relations and community
Anotace:
Diplomová práce pojednává o podstatě public relations jako takové, podrobněji se hlavně věnuje konkrétním technikám PR. Dále se mimo jiné zabývá postupy zejména při komunikaci se sdělovacími prostředky a širokou veřejností. Často se zde vyskytují pojmy komunikace s médii, PR na internetu, publicita v médiích, veřejné mínění, vztahy s veřejností, tiskové konference, tiskové zprávy, atd. Cílem diplomové …více
Abstract:
This thesis is dealing with basic rules of Public Relations. In more details, it is focusing to specific techniques of Public Relations. Furthermore, this is dealing with procedures in communication with Medias and general publics. Very often, notions of communication are mentioned in Medias, PR articles on the Internet, public opinions, press conferences, press releases or general in public relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní