Ing. Viktorie Vinklerová, Ph.D.

Disertační práce

Výživová doporučení pro děti předškolního věku, stravující se část dne v předškolním zařízení

The nutritional recommendations for the preschool children, who have the part of their meals supplied in the day nursery
Anotace:
Provedenou studií bylo zjišťováno, jak se stravují předškolní děti mimo mateřské školy, tzn. jaké je složení, jaký je charakter této stravy, zda rodiče případně i sledují stravu, která je dětem podávána a snaží se ji vhodně doplňovat, zda je možné rodiče při výběru stravy podávané dětem pozitivně ovlivnit.
Abstract:
The study tries to learn the way the preschool age children take meals, when they're not in the day nurseries, i. e. composition, character of the meals, whether parents keep under review the meals and try to complement them appropriately, whether it is possible to influence the parents' choice of the food positively.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta