Mgr. Milan Obdržálek

Diplomová práce

Drogy na středních školách, preventivní programy

The drugs at the secondary schools, preventive programs
Anotace:
Cílem diplomové práce byl rozbor tématu drogy, jejich výskyt na vybraných středních školách v České republice, zjištění příčin proč mladí lidé berou drogy, jaké jsou současné trendy v užívání návykových látek mládeží a které návykové látky jsou v současnosti u středoškolské mládeže neoblíbenější. Teoretická část je věnována objasnění základních pojmů týkajících se drog, jejich dělení, charakteristik …více
Abstract:
The goal of this thesis is analysis and discussion about occurrences of drugs in our high school in the Czech Republic, to find the cause why yang students resort to taking drugs and to find out which of the drugs are most popular - they are taking. The Theoretical part it is devoted to clarifying basic concept related to drugs the division characteristic the signs the symptom of action including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta