Theses 

Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness – Ing. Filip Žilka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Filip Žilka

Bakalářská práce

Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness

Modelling, simulation and optimization of a business process in the Witness programm

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness“ je tvorba modelu reálného podnikového procesu v programovém prostředí Witness, jeho simulace a následná optimalizace podle ekonomických kritérií. První část je zaměřená na vymezení klíčových pojmů ohledně procesů, modelování, simulací a následných optimalizací nad danými modely. V druhé částí je představen podnik, ve kterém je realizovaná praktická část této práce, a dále následují kapitoly praktického modelování, simulace a návrhů na optimalizaci daného výrobního procesu. V závěrečné části jsou uvedeny konkrétní návrhy na optimalizace včetně hodnocení podle ekonomických ukazatelů.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Modelling, simulation and optimization of a business process in the Witness programme” is a creation of a real business process model in a Witness programme, its simulation and following optimization in an economic criteria manner. The first part is concentrated on describing kea terms related to process, modelling, simulation and optimization made on these models. In the next part a company which will participate in a practical part is introduced followed by chapters dealing with actual modelling, simulation and proposals for optimization of a particular production process. In the final part there are actual proposals for optimization summarized with their evaluation based on economic criteria.

Klíčová slova: proces, výrobní proces, modelování, simulace, optimalizace, Witness, Process, production process, modelling, simulation, optimization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Hembera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz