Mgr. Lucie Pernicová

Bachelor's thesis

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor mezilidských vztahů v afroamerické komunitě v románu Sula (1973) spisovatelky Toni Morrisonové. Práce analyzuje vztahy matek s dcerami, vztahy mezi muži a ženami a klade důraz zejména na důležitost přátelství mezi dvěma hlavními hrdinkami románu, a to přátelství mezi Sulou Peacovou a Nel Wrightovou. Sula i Nel vyrůstají bez potřebné podpory a péče svých matek …more
Abstract:
The purpose of this Bachelor’s thesis is to analyze interpersonal relationships in African American community in Toni Morrison’s novel Sula (1973). The thesis analyzes the mother/daughter relationships, the male/female relationships portrayed in the novel and puts a special emphasis on the significance of women’s friendship between two main characters- Sula Peace and Nel Wright. Both Sula and Nel grow …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta