Mgr. Lucie Pernicová

Bakalářská práce

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor mezilidských vztahů v afroamerické komunitě v románu Sula (1973) spisovatelky Toni Morrisonové. Práce analyzuje vztahy matek s dcerami, vztahy mezi muži a ženami a klade důraz zejména na důležitost přátelství mezi dvěma hlavními hrdinkami románu, a to přátelství mezi Sulou Peacovou a Nel Wrightovou. Sula i Nel vyrůstají bez potřebné podpory a péče svých matek …více
Abstract:
The purpose of this Bachelor’s thesis is to analyze interpersonal relationships in African American community in Toni Morrison’s novel Sula (1973). The thesis analyzes the mother/daughter relationships, the male/female relationships portrayed in the novel and puts a special emphasis on the significance of women’s friendship between two main characters- Sula Peace and Nel Wright. Both Sula and Nel grow …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura