Bc. Michaela KOCOURKOVÁ

Diplomová práce

Latinská Amerika jako nový vektor čínské zahraniční politiky. Případ Pekingského konsenzu?

Latin America as a new vector of Chinese foreign policy. Case of the Beijing Consensus?
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá čínskou zahraniční spoluprací se zeměmi Latinské Ameriky. Hlavním cílem bylo analyzovat povahu této čínské činnosti a poukázat na existenci možné alternativy k západním modelům rozvojové pomoci. Čínská rozvojová spolupráce je označována jako protiklad západních modelů a hlavní odlišností má být rovnost a vzájemný respekt bez zasahování do suverenity zemí. Na přelomu tisíciletí …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on a Chinese development assistance to Latin America. There has been conducted an analysis of a Chinese development approach to two countries of Latin American region, specifically Chile and Brazil. The assumption was that China has created a new development model which is different from traditionally used western concepts. The main goal of this Chinese alternative in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCOURKOVÁ, Michaela. Latinská Amerika jako nový vektor čínské zahraniční politiky. Případ Pekingského konsenzu?. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/