Bc. František Blažek, DiS.

Bachelor's thesis

Analýza hrozeb a rizik v Cloud Computing

Analysis of Threats and Risks in Cloud Computing
Abstract:
Práce pojednává o koncepci Cloud Computingu a o jednotlivých aspektech tohoto nového způsobu využívání počítačových technologií. Nejprve se zabývá samotným pojmem a jeho významem, objasněny jsou jednotlivé modely nasazení a uvedeny nejrozšířenější poskytované služby. Následuje výčet základních principů, o něž se Cloud Computing opírá a rozdělení jeho oblastí dle typu poskytovaných služeb, tzv. distribuční …more
Abstract:
The dissertation deals about the concept of Cloud Computing and the various aspects of this new use of computer technology. At first the dessertation deals about the concept itself and its meaning, explained the different deployment models and listed the most provided services. The following are basic principles on which the Cloud Computing relies and divide into the areas according the type of provided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 3. 2012
  • Supervisor: Ing. Antonín Vogeltanz
  • Reader: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS