Bc. Jan Havel

Bachelor's thesis

Obtíže, které prožívají lidé s postižením míchy po spinálním traumatu při komunikaci s lidmi bez postižení

The difficulties experienced by people with disabilities after spinal cord trauma in communicating with people without disabilities
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá obtížemi lidí s postižením po spinálním traumatu v komunikačním procesu s lidmi bez postižení. Cílem je nalézt obtíže, které lidé po spinálním traumatu prožívají v komunikačním procesu s lidmi bez postižení. V teoretické části je uvedena charakteristika osob s postižením po spinálním traumatu. Je v ní analyzována komunikace s ohledem na diskurz lidí s postižením po spinálním …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the difficulties of people with disabilities after spinal trauma in the communication process with people without disabilities. The aim is to identify difficulties that experience people after spinal trauma in the communication process with people without disabilities. In the theoretical part is characteristic of persons with disabilities after spinal trauma. There is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií