Theses 

Analýza faktorů pracovní spokojenosti a jejich vliv na výkonnost zaměstnanců v konkrétním podniku – Bc. Barbora Páclová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Páclová

Diplomová práce

Analýza faktorů pracovní spokojenosti a jejich vliv na výkonnost zaměstnanců v konkrétním podniku

Analysis of the factors of job satisfaction and their impact on the employee performance in a particular company

Anotace: Cílem diplomové práce je analyzovat faktory pracovní spokojenosti v konkrétním podniku, navrhnout vhodná opatření pro oblasti, se kterými nejsou zaměstnanci spokojeni a zhodnotit vztah mezi pracovní spokojeností a výkonností zaměstnanců. Rešeršní část je zaměřena na seznámení s teoriemi pracovní spokojenosti a jejím měřením, pojetí pracovního výkonu a výkonnosti a na různé přístupy k existenci vztahu mezi pracovní spokojeností a výkonností. V praktické části je zhodnocena metodika měření pracovní spokojenosti zaměstnanců a rozebrány jednotlivé faktory mající vliv na spokojenost zaměstnanců, také je ověřován vztah mezi pracovní spokojeností a fluktuací. Následně je představeno hodnocení zaměstnanců v podniku a zhodnoceny faktory ovlivňující pracovní výkonnost. Závěr práce tvoří zhodnocení vztahu mezi pracovní spokojeností a výkonností zaměstnanců a podniku jsou navržena doporučení pro oblasti, kde je možné zlepšení.

Abstract: The goal of the thesis is to analyze factors of job satisfaction in a particular company, to propose arrangements for areas with which employees are not satisfied and to assess the relationship between job satisfaction and employee performance. The review of literature is focused on explanation of the theories of job satisfaction and its measurements, on the concept of job performance and productivity and on different approaches to the existence of a relationship between job satisfaction and performance. In the applied part the methodology for measuring job satisfaction is evaluated, the various factors influencing employee satisfaction are analyzed and the relationship between job satisfaction and labor turnover is also verified. Then evaluation of employee performance is presented and factors that influence job performance are assessed. In conclusion the relationship between job satisfaction and employee performance is evaluated and arrangements for areas with which employees are not satisfied are proposed.

Klíčová slova: pracovní spokojenost, pracovní výkonnost, průzkumy spokojenosti mezi zaměstnanci, stimulace pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců, job satisfaction, employee performance, employee satisfaction survey, job performance stimulation, performance appraisal

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz