Bc. Barbora Páclová

Diplomová práce

Analýza faktorů pracovní spokojenosti a jejich vliv na výkonnost zaměstnanců v konkrétním podniku

Analysis of the factors of job satisfaction and their impact on the employee performance in a particular company
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat faktory pracovní spokojenosti v konkrétním podniku, navrhnout vhodná opatření pro oblasti, se kterými nejsou zaměstnanci spokojeni a zhodnotit vztah mezi pracovní spokojeností a výkonností zaměstnanců. Rešeršní část je zaměřena na seznámení s teoriemi pracovní spokojenosti a jejím měřením, pojetí pracovního výkonu a výkonnosti a na různé přístupy k existenci vztahu …více
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze factors of job satisfaction in a particular company, to propose arrangements for areas with which employees are not satisfied and to assess the relationship between job satisfaction and employee performance. The review of literature is focused on explanation of the theories of job satisfaction and its measurements, on the concept of job performance and productivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta