Pavel Duchek

Master's thesis

Blended learning ve vzdělávání manažerů

Blended learning in Education of Managers
Abstract:
Práce se zabývá bledended learning a jeho použitím ve vzdělávání a rozvoji manažerů. Přináší přehled o tom, jaké existují přístup k blended learningu a jaké formy a metody se využívají v tomto způsobu vzdělávání. Součástí práce je i návrh na využití blended learningu při inovaci výukových metod na FM VŠE Jindřichův Hradec.
Abstract:
This paper concerns with blended learning and with its usage in education and development of managers. The paper brings out survey of existing approaches to blended learning and list of forms and methods which are used in this educational concept. Part of this paper is proposal for blended learning utilization in process of inovation of teaching methods at FM VŠE Jindřichův Hradec.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Miloslava Hiršová
  • Reader: Jiří Přibil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26966