Theses 

Dlouhodobě udržitelný rozvoj podniku jako konkurenční výhoda – Ing. Zdeněk Straka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Zdeněk Straka

Diplomová práce

Dlouhodobě udržitelný rozvoj podniku jako konkurenční výhoda

Sustainable development of a company as a competitive advantage

Anotace: Předmětem diplomové práce „Dlouhodobě udržitelný rozvoj podniku jako konkurenční výhoda“ je analýza přístupu společnosti Zálesí, a.s., k životnímu prostředí z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje. Teoretická část se zabývá koncepcí trvale udržitelného rozvoje, výhodami zavedení koncepce trvalé udržitelnosti do podniku. Popisuje možné přístupy podniku k ochraně životního prostředí nebo trvalé udržitelnosti a legislativu, která vymezuje chování podniku vůči životnímu prostředí. V praktické části je analyzována současná strategie ochrany životního prostředí ve společnosti a jsou uvedeny návrhy pro zapojení podniku do strategie trvale udržitelného rozvoje.

Abstract: Subject of the thesis „Sustainable development of a company as a competitive advantage“ is to analyse a policy of Zálesí, a.s, in relation to the environment by the term of sustainable development. The theory is dealth with conception sustainable development, advantages of strategy introduction in company. It describes possible companies’ attitude to environmental protection or sustainable development and legislation delimiting companies’ behaviour against environment. The practical part of the thesis consists an analyse current strategy of environmental protection in company and there are given possible proposals for company involvement in sustainable development strategy.

Klíčová slova: Trvale udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, strategie podniku, konkurenční výhoda, dobrovolné environmentální aktivity. Sustainable development, environmental protection, company’s strategy, competitive advantage, voluntary environment initiatives

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz