Theses 

Adaptace seniorů v pobytovém zařízení – Bc. Kamila Gajdošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kamila Gajdošová

Bakalářská práce

Adaptace seniorů v pobytovém zařízení

Adaptation of Seniors in Residential Care

Anotace: Práce je zaměřená na problematiku adaptace seniorů v pobytovém zařízení, konkrétně v Domově pro seniory ?Srdce v dlaních" ? sociální služby Jiříkov, ve Filipově. Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části se autorka snaží vysvětlit pojem stáří a stárnutí, popisuje životní změny ve stáří, snaží se přiblížit proces adaptace včetně rizik spojených se vstupem do pobytového zařízení. V teoretické části je dále popsán systém sociálních služeb ČR včetně přehledu pobytových sociálních služeb pro seniory. V empirické části popisuje autorka konkrétní zařízení a proces nástupu klienta, jehož průběh může mít zásadní vliv na průběh adaptace. Cílem empirické části je posoudit schopnost adaptace seniorů a vymezit možné faktory, které mohou adaptaci seniora pomoci. Ke zjištění výzkumných cílů bylo použito techniky dotazníku, který byl předložen vzorku 40 klientů Domova pro seniory ve Filipově.

Abstract: The work is focused on the issues of adaptation of the elderly in residential facilities, specifically for the elderly "Heart in your hands " - social services Jirikov in Filipov. The work is divided into two parts. In the theoretical part, the author tries to explain the concept of old age and aging, describes life changes in old age, attempts to describe the process of adaptation, including the risks associated with entry to a residential facility. In the theoretical part is further described a system of social services in the Czech Republic, including an overview of residential social services for the elderly. In the empirical part, the author describes the specific device and the process of taking a client whose progression can have a major influence on the course of adaptation. The aim of the empirical part is to assess the ability of the elderly and to define the possible factors that can help seniors adapt. To determine the research objectives of questionnaire technique was used a form that was submitted to a sample of 40 clients home for the elderly in Filipov.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, senior, adaptace, sociální služby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Brožová Doubková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24739 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Gajdošová, Kamila. Adaptace seniorů v pobytovém zařízení. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz