Lenka Strnadová

Master's thesis

Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Statistics and its Utilization (Abuse) in Gaining Information
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tím, jak může dojít ke zneužití statistiky a statistických pojmů pro ovlivnění veřejného mínění. Součástí práce jsou teoretické poznatky ohledně statistiky, veřejného mínění a institucí, které jsou nejčastěji používané jako zdroj statistických dat. Pro praktickou část diplomové práce byl využit dotazník, který měl zodpovědět na výzkumné otázky v úvodu práce. Ke zpracování …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on how statistics and statistical concepts can be abused to influence a public opinion. The thesis includes theoretical knowledge regarding to statistics, public opinion and institutions which are commonly used as a source of statistical data. A questionnaire was used for a practical part of the diploma thesis. The questionnaire should answer research questions included …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2015
  • Supervisor: Jitka Bartošová
  • Reader: Vladislav Bína

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47762