Vilém Hakl

Master's thesis

Tektonika artificiálního chaosu neboli dramaturgie děl napodobujících ch aos aneb strašlivá masturbační fantasie Paridova

Constructing Artificial Chaos

Anotácia:
Tato práce se zabývá uměleckými díly, jejichž stavba vykazuje rysy chaosu. Hovoříme o nich jako o dílech napodobujících chaos. V centru našeho zájmu je POETIKA CHAOSU, neboli konkrétní postupy, jimiž se toto napodobování (mimesis) realizuje. Poetiku chaosu hledáme i formou vyprávění, jakéhosi groteskního anti-mýtu o Paridovi a bohyni chaosu Eris - obraz tří bohyň souzených Paridem je pro nás obrazem …viac
Abstract:
This work is about works of art which imitate chaos in terms of their structure. The focus of this work is POETICS OF CHAOS, in other words: specific techniques used to construct artificial chaos. The poetics of chaos is also explored through narration, the grotesque anti-myth about Eris, the Goddess of Chaos, and Paris, the prince of Troy, and his horrifying masturbation phantasy. The main field of …viac
 

Kľúčové slová

filmová teorie

Kľúčové slová

teorie umění

Kľúčové slová

literární teorie

Kľúčové slová

analýzy filmových děl

Kľúčové slová

teorie dramatu

Kľúčové slová

analýzy

Kľúčové slová

chaos
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2012
  • Vedúci: Marek VAJCHR
  • Oponent: Ladislav ŠERÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna