Mgr. Lucie Olšarová

Diplomová práce

Veřejné nedobrovolné dražby

Involuntary Public Auctions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá veřejnou nedobrovolnou dražbou podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a kriticky hodnotí právní úpravu spolu s rozpory, které přinesla nová kodifikace soukromého práva účinná od 1. 1. 2014. Práce je rozdělena do čtyř celků, kdy v prvním je nastíněn historický vývoj úpravy a vysvětlení jednotlivých pojmů a ve zbylých třech částech jsou rozebrány jednotlivé …více
Abstract:
This diploma thesis deals with involuntary public auction under Act No. 26/2000 Col., as amended and critically evaluates legislation along with the contradictions generated by the new codification of private law, effective since 1. 1. 2014. The thesis is divided into four parts, where the first part outlines the historical development of the legislation and contains explanation of terms. The remaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Hrdlička
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo