Theses 

Motivy zla v díle Václava Řezáče (téma je již zadáno) – Bc. Martina Krátká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Bc. Martina Krátká

Bakalářská práce

Motivy zla v díle Václava Řezáče (téma je již zadáno)

Motives of Evil in the Works of Václav Řezáč

Anotace: Bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou motivů zla v psychologických románech Václava Řezáče Černé světlo a Svědek. Nejprve sleduje vývoj autorovy tvorby s důrazem na směřování k psychologické próze. Následně předkládá názory na zlo z pohledu filozofického, teologického, psychologického a sociologického. Hlavní část práce je věnována podobám zla v obou dílech a jeho motivickým variantám: zlo jako síla, lež, manipulace, nesourodá rodičovská výchova, touha po majetku a bratrská nevraživost.

Abstract: This Bachelor’s thesis analyzes the motives of evil in the Václav Řezáč’s psychological novels Černé světlo (The Black Light) and Svědek (The Witness). First, the thesis follows the development of author’s work, with an emphasis on inclination towards psychological prose. Then it presents the views on evil from a philosophical, theological, psychological and sociological perspective. The main part of the thesis deals with the various forms of evil and its motivic variants in both novels: evil as a force, lie, manipulation, disparate parenting styles, desire for the property or possessions and fraternal animosity.

Klíčová slova: Václav Řezáč, psychologická próza, zlo, lež, manipulace, psychological prose, evil, lie, manipulation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:13, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz