Bc. Angelina Penkova

Diplomová práce

Regulace reklamy v televizním a rozhlasovém vysílání

Regulation of advertising in television and radio broadcasts
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem Regulace reklamy v televizním a rozhlasovém vysílání. Bude provedena analýza současného stavu regulace televizního a rozhlasového vysílání v ČR a všechny dílčí problematiky, které se tohoto tématu týkají. Jedná se o téma velice aktuální a dotýkající se téměř každého člověka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pojednáno o podstatě …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the regulation of advertising in television and radio broadcasts. It will analyze the current state of regulation of television and radio broadcasting in the country and all the sub-problems that are related to this theme. This is a topic very relevant and touching almost every human being. The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma