Jiří VRTÁČEK

Bakalářská práce

Úzkorozchodný tramvajový podvozek s nestandardním vypružením

A narrow-track chassis of tram with nonstandard springs
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje návrh úzkorozchodného tramvajového podvozku s nestandardním vypružením pomocí torzních tyčí ve dvou návrzích s výpočtem pomocí vzorců a grafickým řešením výpočtu pomocí programu NX 11 od firmy Siemens.
Abstract:
This bachelor thesis contains two diferent designs of narrow gauge bogie for trams with nonstandard suspension, calculation of stress in torsion bars and graphic solution in software Siemens NX 11.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Heller, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRTÁČEK, Jiří. Úzkorozchodný tramvajový podvozek s nestandardním vypružením. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.