Pavlína Hromadová

Diplomová práce

Projekt implementace nové kalkulační metody pro stanovení ceny produktů ve vybrané firmě

Project of Implementation a New Calculation Method for Price Determination of Products in the Selected Company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je implementace nové kalkulační metody tak, aby vybraná společnost získala větší přehled o nákladech, které vznikají z výrobní činnosti a následně byla schopna stanovit konečnou cenu výkonu. Práce byla rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část byla zpracována formou literární rešerše vybraných zdrojů, zaměřena na náklady, kalkulace a její …více
Abstract:
The aim of this thesis is the implementation of a new calculation method, so that the chosen company would gain the greater insight into the costs arising from the production activities and then to be able to determine the final price. The thesis was divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part was elaborated through a way of a lit-erature search of chosen sources focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hromadová, Pavlína. Projekt implementace nové kalkulační metody pro stanovení ceny produktů ve vybrané firmě. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika