Bc. Lukáš Kuděla

Bakalářská práce

Nácvik útočných herních činností jednotlivce ve fotbalovém tréninku starších žáků

To train older pupils in the techniques of the offensive game of football
Anotace:
Kuděla, Lukáš: Nácvik útočných herních činností jednotlivce ve fotbalovém tréninku starších žáků, Brno: FSpS MU, 2012, 45 stran. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fotbalového tréninku starších žáků. Cílem práce je sestavit zásobník cvičení. V teoretické části je popsaná herní činnost jednotlivce v útočné fázi. V empirické části se nachází zásobník cvičení pro danou kategorii fotbalistů.
Abstract:
Kuděla, Lukáš: To train older pupils in the techniques of the offensive game of football, Brno: FSpS MU, 2012, 45 pages. The Bachelor's Thesis is focused on the issue/matter of Senior Pupil Football Training. The aim of the Bachelor's Thesis is to compile a pool of exercises. The gaming activity of the individual in the offensive phase is described in the theoretical part. The pool of exercises for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma