Bc. Adéla Marešová, DiS.

Bakalářská práce

Ocenění nemovitosti za účelem poskytnutí hypotečního úvěru

Evaluation of Property for Granting Mortgage Credit
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře obecně o problematice a průběhu získávání hypotečního úvěru a oceňování nemovitostí. Nejde jen o strohý výčet veškerých operací spojených s tímto tématem, ale o to, aby se čtenář lépe orientoval v tom, jak postupovat a znal základní pojmy s touto problematikou spojené. Tato práce je určena zejména těm čtenářům, kteří plánují nákup nemovitosti pomocí hypotečního …více
Abstract:
The aim of this work is to acquaint the general reader about the problems and the course of obtaining a mortgage loan and real estate valuation. Not just a list of all the austere operations associated with this issue, but to be better directed at the reader how to do this and knew the basic concepts associated with this issue. This work is intended for those readers who are planning to purchase property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Ficek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku