Bc. Jiří Zelený

Diplomová práce

Teplota jako faktor ovlivňující vlastnosti vín během jejich podávání

Temperature as a factor influencing the characteristics of wines during their serving
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem servírovací teploty vín na jejich vlastnosti a kvalitu. Prvním cílem práce je pomocí praktického experimentu zjistit, jaké konkrétní složky vína jsou různými teplotami ovlivňovány. Druhým cílem je pomocí praktického experimentu zjistit, jaký je vliv servírovací teploty vín na jejich kvalitu. Experiment se uskutečnil na základě senzorického hodnocení 5členné komise …více
Abstract:
This master thesis explores the influence of serving temperatures on the characteristics of wines. The first objective of the thesis is to find out which components of wine are influenced by different temperatures. The second objective is to find out what effect on the quality of wines the serving temperature has. The experiment was carried out by sensory evaluation in 5-member commission using 4-point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství