Jiří Novotný

Bakalářská práce

Diamagnetická levitace

Diamagnetic levitation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na návrh a sestavení modelu diamagnetické levitace pro demonstrační experiment. Zabývá se magnetismem, rozdělením magnetických látek na paramagnetické, feromagnetické a diamagnetické, a jejich fyzikálními vlastnostmi. Dále je v bakalářské práci popsán výběr vhodné diamagnetické látky, výpočet nejvhodnějšího tvaru pro co největší odpudivou magnetickou sílu a pro centrování …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the design and construction of the diamagnetic levitation model for a demonstration experiment. It deals with magnetism, division of magnetic substances into three main categories - paramagnetic, ferromagnetic and diamagnetic, and their physical properties. Furthermore, the bachelor thesis describes the selection of a suitable diamagnetic substance, calculation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Primas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, Jiří. Diamagnetická levitace. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy