Bc. Judita Vaňková

Diplomová práce

Otázka "kolaborace" v protektorátu Čechy a Morava jako příklad projektové výuky

The issue of collaboration in the Protectorate of Bohemia and Moravia as an example of project-based teaching
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem kolaborace a jeho využitím v projektové výuce. První část je věnována fenoménu kolaborace a historickému pozadí, během kterého termín nabyl svého nynějšího významu, totiž nečestné spolupráce s nacisty. Pro vymezení významu „kolaborace“ práce využívá retribučního zákonodárství, dobových slovníků i historických děl. Druhá část předkládá návrh projektu Otázka „kolaborace …více
Abstract:
The thesis takes on the topic of collaboration and its utilization in project-based teaching. The first section is dedicated to the phenomenon of collaboration on the historical background during which the term has gained its contemporary meaning, namely the dishonorable cooperation with the representatives of Nazi Third Reich. To define the meaning of “collaboration” the thesis makes use of retributive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta