Bc. Lukáš DOSKOČIL

Diplomová práce

Výživa dětí II. stupně ZŠ během dopoledního vyučování se zaměřením na stravování ve školní jídelně

Nutrition for children of secondary school during morning classes with a focus on eating in the school cafeteria.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat stravovací návyky dětí základních škol, protože nabídka v této oblasti je v současné době poměrně široká a umožňuje žákům vybírat mezi zdraví prospěšnými a zdraví méně prospěšnými potravinami, či vyloženě nezdravými. Teoretická část práce se věnuje tématu stravování dětí, uvádí specifika výživy dětí staršího školního věku, zásady zdravé výživy. Zabývá se také …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to investigate dining habits of elementary school students as they constantly face food choices. Nowadays, there is a broad range of school meals that enables the students to choose between healthy and unhealthy food. The theory part of the thesis focuses on eating habits of both children and teenagers, as well as presents basic nutrition principles. Furthermore, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSKOČIL, Lukáš. Výživa dětí II. stupně ZŠ během dopoledního vyučování se zaměřením na stravování ve školní jídelně. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/