Bc. Lukáš DOSKOČIL

Master's thesis

Výživa dětí II. stupně ZŠ během dopoledního vyučování se zaměřením na stravování ve školní jídelně

Nutrition for children of secondary school during morning classes with a focus on eating in the school cafeteria.
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat stravovací návyky dětí základních škol, protože nabídka v této oblasti je v současné době poměrně široká a umožňuje žákům vybírat mezi zdraví prospěšnými a zdraví méně prospěšnými potravinami, či vyloženě nezdravými. Teoretická část práce se věnuje tématu stravování dětí, uvádí specifika výživy dětí staršího školního věku, zásady zdravé výživy. Zabývá se také …more
Abstract:
The main goal of the thesis is to investigate dining habits of elementary school students as they constantly face food choices. Nowadays, there is a broad range of school meals that enables the students to choose between healthy and unhealthy food. The theory part of the thesis focuses on eating habits of both children and teenagers, as well as presents basic nutrition principles. Furthermore, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSKOČIL, Lukáš. Výživa dětí II. stupně ZŠ během dopoledního vyučování se zaměřením na stravování ve školní jídelně. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/