Theses 

Komunikační proces ve vybrané organizaci – Václava Repšová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Vysoká škola regionálního rozvoje

Fakulta 900

Bachelor programme / field:
Regional Development / Management and Regional Development

Václava Repšová

Bachelor's thesis

Komunikační proces ve vybrané organizaci

The communication process in a selected organization

Abstract: V předložené bakalářské práci se seznámíme s procesy, formami, druhy a bariérami komunikace, dále s teorií vnitropodnikové komunikace. V praktické části bude provedeno dotazníkové šetření ve vybrané společnosti CMS s.r.o. Poté budou interpretovány výsledky tohoto šetření a v poslední kapitole bude navrženo řešení pro zlepšení komunikace a odstranění komunikačních bariér v této společnosti.

Abstract: In the present thesis, we will be acquainted with the processes, forms, types and communication barriers, as well as the theory of internal communication. In the practical part a survey in CMS s.r.o. company will be carried out. Then the results of this investigation will be interpreted, and in the last chapter a solution to improve communication and eliminate communication barriers in this company will be proposed.

Keywords: komunikace, komunikační šum a bariéry, vnitropodniková komunikace, dotazníkové šetření, vyhodnocení a návrh řešení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://stag-vsrr.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57530 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje, Fakulta 900

The right form of listing the thesis as a source quoted

Repšová, Václava. Komunikační proces ve vybrané organizaci. Jablonec nad Nisou, 2015. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje. Fakulta 900

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 21:20, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz