Adriana Bartošíková

Bakalářská práce

Der Geschäftsbrief: Schriftliche Kommunikation in der Gesellschaft Z-Group Steel Holding, a.s.

A Business Letter: Written Communications in the Company Z-Group Steel Holding, a.s.
Abstract:
My work deals with corporate communication in the company Z-Steel Holding Group, Inc. with the focus on business letters. The theoretical part devotes processing the theoretical knowledge and definitions of basic terms of field of corporate communication. It mainly occupies technical language, economic language and business letters. In this section written and oral communication are also described …více
Abstract:
Meine Arbeit beschäftigt sich mit der Unternehmenskommunikation in Z-Group Steel Hol-ding, a.s. mit der Zielrichtung auf den Geschäftsbrief. Der theoretische Teil befasst sich mit der Verarbeitung von theoretischen Kenntnissen und der Definition der Grundbegriffe aus dem Bereich der Unternehmenskommunikation. Vor allem beschäftigt sie sich mit der Fachsprache, der Wirtschaftssprache und mit dem Geschäftsbrief …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošíková, Adriana. Der Geschäftsbrief: Schriftliche Kommunikation in der Gesellschaft Z-Group Steel Holding, a.s.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi