Luboš Vrábel

Bakalářská práce

Určení reakční doby řidiče silničního vozidla na změnu situace před vozidlem

Defining the driver's reaction time in relation to the change of the situation in front of the vehicle
Anotace:
Práce je zaměřena na určení reakční doby řidiče silničního vozidla na změnu situace před vozidlem a je rozdělena na dvě části. První část práce se věnuje konstrukci, účelu a uplatnění zadního osvětlení vozidla. Dále jsou vysvětleny fyziologické a psychické faktory lidského vidění a vnímání podnětů s vysvětlením reakční doby řidiče. Druhá část práce se věnuje experimentálnímu měření reakční doby řidiče …více
Abstract:
The theses is focused on road vehicle driver´s reaction time assessment on the situation change in front of the vehicle. The theses is divided into two parts. The first part is dedicated to construction, function and use of vehicle´s rear light. Further there are explained physiological and psychological factors of human visual sense and impulses perceiving with driver´s reaction time explanation. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrábel, Luboš. Určení reakční doby řidiče silničního vozidla na změnu situace před vozidlem. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera