Theses 

Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu – Michaela Fotrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Michaela Fotrová

Diplomová práce

Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu

The use of inbound marketing tools in start-up on B2B market.

Anotace: Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu inbound marketingové strategie, která bude moci být využita v reálném prostředí. Hlavní myšlenkou práce je ukázat, jak lze využít nástroje inbound marketingu v rámci B2B trhu. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmu inbound marketing, jednotlivým nástrojům i pravidlům, která jsou pro tento typ marketingu charakteristické. V aplikační části je zkoumán současný stav webových stránek společnosti, a to včetně jejich návštěvnosti a jednotlivých nástrojů inbound marketingu. Podrobná analýza klíčových slov, SEO faktorů i konkurence vede k vytvoření návrhu na marketingovou inbound strategii a obsahuje praktická doporučení, které by společnost mohla implementovat.

Abstract: The purpose of this diploma thesis is creating a draft of inbound marketing strategy that can be applied on real-life situations. The main objective is to show how to use inbound marketing tools within B2B market. The theoretical part explains the term “inbound marketing”, individual tools and rules that are characteristic for this type of marketing. The empirical part examines the actual state of the company web pages together with its visits and individual marketing tools. Detailed analysis of key words, SEO factors and competition leads to a draft creation of a marketing inbound strategy and contains practical recommendations the company could implement.

Klíčová slova: online marketing, inbound marketing, obsahový marketing, start-up, B2B trh

Keywords: online marketing, inbound marketing, start-up, content marketing, B2B market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Veronika Kubínová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77532


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 19:24, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz