Bc. Barbora Kuželová

Bakalářská práce

Dentální hygiena dětí předškolního věku

Oral hygiene in pre-school children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na úroveň dentální hygieny dětí předškolního věku. Teoretická část se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků a doporučení v péči o dutinu ústní dětí předškolního věku. V praktické části jsou zhodnoceny výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, zaměřeny na faktory ovlivňující orální zdraví předškolních dětí.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the level of dental hygiene in preschool children. The theoretical part summarizes the newest findings and recommendations in dental care in preschool children. The practical part assesses the results of a quantitative questionnaire focused on factors influencing oral health in preschool children.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Petrásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuželová, Barbora. Dentální hygiena dětí předškolního věku. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra