Mgr. Martin Plášil, Ph.D.

Doctoral thesis

Komparativní genomika hlavního histokompatibilního komplexu MHC

Comparative genomics of the major histocompatibility complex MHC
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na hlavní histokompatibilitní komplex (MHC) u velbloudů. Oblast MHC u velbloudů má standartní genomickou organizaci: MHC třídy II - MHC třídy III - MHC třídy I. Organizace jednotlivých genů je také podobná ostatním druhům. Většina vybraných genů MHC se vyznačuje velmi nízkou variabilitou, což je v rozporu s obecnou představou MHC jako jedné z nejpolymorfnějších oblastí genomu …viac
Abstract:
This thesis is focused on the major histocompatibility complex (MHC) in Old World camels. The MHC region follows the general layout of MHC class II - MHC class III - MHC class I. The organization of individual MHC genes in camels is similar to other species. Most of the selected genes display very low variability, contrary to the general idea of the MHC being one of the most polymorphic genomic regions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2018
  • Vedúci: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D., MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta