Ing. Radim Sýkora

Diplomová práce

Analýza bezpečnosti cyklistů-systém cyklostezek v Pardubicích

safety analysis of cyclists - system of bicycle paths in Pardubice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá bezpečností cyklistické dopravy a dále pak cyklostezkami nejprve globálně v rámci ČR a v další části v Pardubicích. V úvodní části jsou uvedeny zákony a normy související s tímto tématem. Následuje členění a rozdělení cyklistických komunikací.V další části práce je rozbor bezpečnosti cyklistů v ČR. Dále následují kapitoly zaměřené na Pardubický systém cyklostezek a nehodovost …více
Abstract:
This thesis deals with the safety bicycle transport and cycling paths first globally within the Czech Republic and in the next section in Pardubice. In the introductory section contains laws and standards related to this topic. Following is the division of the cycle tracks. Next is an analysis of the safety of cyclists in the Czech Republic. Below are the chapter on cycling and system of cycle tracks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sýkora, Radim. Analýza bezpečnosti cyklistů-systém cyklostezek v Pardubicích. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla