Bc. Barbara Herucová

Master's thesis

Fenomén hier vo verejnom priestore v Brne a Kodani v období rokov 2010 – 2015

The Games in Public Space Phenomena in Brno and Copenhagen from 2010 to 2015
Abstract:
Digital and non-digital games are entering the public space – physical and discoursive – and they are becoming an important part of contemporary culture. This process is connected with other phenomena like the concept of playfulness, gamification, pervasive games and videogames which are commonly considered one of the cultural and creative industries. In the master’s thesis The Games in Public Space …more
Abstract:
Digitálne aj nedigitálne hry vstupujú do verejného priestoru – fyzického i diskurzívneho – a postupne si budujú svoje pevné postavenie v kultúre súčasnej spoločnosti. Svoje miesto si tu buduje i koncept „hravosti“ (playfulness), gamifikácia, i pervazívne hry. Odvetvie videohier je rovnako etablovanou súčasťou každodenna a je bežne považované za jeden z kultúrne-kreatívnych priemyslov. V diplomovej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.
  • Reader: Mgr. Tomáš Bártek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic