Veronika Langrová

Bakalářská práce

Přínos programu Erasmus pro české vysokoškolské studenty

Benefits Erasmus for Czech university students
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje přínos programu Erasmus pro české vysokoškolské studenty. V teoretické části práce byla použita odborná literatura týkající se tohoto tématu. V praktické části jsou zpracovány závěrečné zprávy studentů Univezity Pardubice ze studijního pobytu Erasmus v letech 2008 ? 2011, jejichž výsledky nám prozrazují benefity tohoto programu pro studenty Univerzity Pardubice.
Abstract:
This bachelor work analyses the benefits of the Erasmus program for Czech university students. An available special literature relating to a topic was used in the theoretical part of this work. In the practical part you can find final student?s reports of this mobility from the years 2008 ? 2011. These reports were processed and the results show us the benefits of this program for students of University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petr Pabian, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Langrová, Veronika. Přínos programu Erasmus pro české vysokoškolské studenty. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická