Adéla Špirková

Bakalářská práce

Marketingový mix dealerství ŠKODA Unikom, a.s.

Marketing mix of ŠKODA retailer Unikom, a.s.
Anotace:
Závěrečná práce analyzuje nástroje marketingového mixu dealerství ŠKODA Unikom, a.s. Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření pro budoucí rozvoj společnosti na základě zjištěných skutečností.Teoretická část vymezuje základní pojmy, především se zaměřuje na popis nástrojů marketingového mixu, konkrétně model 4 P.V praktické části je představena společnost Unikom, a.s. a provedená SWOT analýza. Dále …více
Abstract:
The final thesis analyses marketing mix tools od ŠKODA retailer Unikom, Ltd. The main point of my bachelor thesis suggesting measures for future company ‘s development regarding of discovered facts.The theoretical part defines basic concepts, mainly focused on description of marketing mix tools, specifically 4 P model.The practical part includes introduction and SWOT analysis of company Unikom, Ltd …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Jahodová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2x9wd3 2x9wd3/2
30. 11. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Švejdar, L.
1. 12. 2016
Švejdar, L.
2. 12. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.