Mgr. Dominika Volfová

Bakalářská práce

Demeures de Suzanne Renaud

Homes of Suzanne Renaud
Abstract:
The bachelor thesis „Demeures de Suzanne Renaud“ construes four homes of a French poetess Suzanne Renaud (1889 – 1964), which are based on knowledge of her own life and poetry. The first part deals with poetess´ period in Grenobl, family and the beginning of her literary career. The second home is a village Petrkov in Bohemian-Moravian Highlands, where she moved after her marriage with a Czech poet …více
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Demeures de Suzanne Renaud“ rozebírá čtyři domovy francouzské básnířky Suzanne Renaud (1889 – 1964) na základě poznatků zobrazujících se v jejím životě a básnickém díle. První část práce se zabývá autorčiným obdobím v Grenoblu, rodinou a začátkem literární kariéry. Druhým domovem je vesnička Petrkov na Českomoravské vysočině, kam se přestěhovala po svatbě s českým básníkem …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura