Diana Maříková

Bakalářská práce

Kapitola z dějin českého PEN klubu. PEN klub po roce 1989 a problematika vězněných spisovatelů

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje prostředí českého PEN klubu po roce 1989. Mapuje i historii předchozích literárních spolků a poskytuje základní údaje o vzniku světového PEN klubu v Londýně v roce 1921. Hlavním tématem, kterým se pak bakalářská práce zaobírá, je český PEN klub ve spojitosti s problematikou vězněných spisovatelů bez možnosti svobodného projevu slova. Spolu s tím bakalářská práce poukazuje …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the environment of the Czech PEN club since 1989. It charts the history and previous literary associations and basic data about the origin of the world PEN Club in London in 1921. The main theme , which is then used thesis deals with the Czech PEN club in conjunction with the issue of prisoners writers without the possibility of free expression words. Along with this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marta Pató, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maříková, Diana. Kapitola z dějin českého PEN klubu. PEN klub po roce 1989 a problematika vězněných spisovatelů. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární