Bc. Roman Brand

Master's thesis

Konkurenceschopnost České republiky

Competitiveness of Czech Republic
Abstract:
Práce se zabývá konkurenceschopnosti, jež vychází především z mezinárodního srovnání. První kapitola se věnuje obecně konkurenceschopnosti a globalizací. V další části se analyzují multikriteriální ukazatele předních světových institucí. Součástí práce je i analýza vývoje Evropské unie a jeho důsledků pro budoucí vývoj. Tématem je i rozbor návrhů, které v ČR vznikly. Poslední část popisuje vybrané …more
Abstract:
This thesis deals with competitivness, which is mainly based on international comparisons. The first chapter is devoted to general competitiveness and globalization. In another part of thesis there is the multi-criteria analyzes of indicators based on results of the world´s leading institutions. The work also includes analysis of the European Union and its implications for future development. Next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2016
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní