Bc. Michal Vrtal

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v házené

Corrective exercises in handball
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv házené na hráče a vliv kompenzačních cvičení aplikovaných na pohybový aparát hráčů házené. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku házené, fyziologie a kineziologie házenkáře a kompenzačních cvičení. V praktické části popisujeme testovací baterii a diagnostiku testovaných osob. Cílem bakalářské práce je formou případové studie zjistit účinnost vytvořeného intervenčního …více
Abstract:
The bachelor thesis research the influence of handball on its players and the influence of compensatory exercises applied on the motion apparatus of handball players. The theoretical part is focused on studying of handball, physiology and kinesiology of handball and compensatory exercises. In the practical part is described testing battery and diagnostic of the tested persons. The aim of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Sucháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií