Bc. Martina Zimolová

Diplomová práce

Skleněný strop: možnosti a bariéry prosazení žen do řídících funkcí ve vybraných organizacích cestovního ruchu

Glass ceiling: opportunities and barriers of women in management positions in selected organizations in tourism sector
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku skleněného stropu, možnosti a bariéry žen při dosahování řídících funkcí ve sféře cestovního ruchu. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jaké jsou možnosti a bariéry žen při dosahování řídících funkcí ve vybraných organizacích cestovního ruchu z pohledu žen samotných?“. Teoretická část se v úvodu zabývá genderovou segregací na …více
Abstract:
This thesis focuses on the issues of the glass ceiling, opportunities and barriers in achieving managerial functions in the sphere of tourism. The aim is to answer the main research question: “What are the opportunities and barriers in achieving managerial positions in selected tourism organizations from the perspective of women themselves?". The theoretical part deals with the introduction of gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Práce na příbuzné téma