Bc. Martina Zimolová

Master's thesis

Skleněný strop: možnosti a bariéry prosazení žen do řídících funkcí ve vybraných organizacích cestovního ruchu

Glass ceiling: opportunities and barriers of women in management positions in selected organizations in tourism sector
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku skleněného stropu, možnosti a bariéry žen při dosahování řídících funkcí ve sféře cestovního ruchu. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jaké jsou možnosti a bariéry žen při dosahování řídících funkcí ve vybraných organizacích cestovního ruchu z pohledu žen samotných?“. Teoretická část se v úvodu zabývá genderovou segregací na …more
Abstract:
This thesis focuses on the issues of the glass ceiling, opportunities and barriers in achieving managerial functions in the sphere of tourism. The aim is to answer the main research question: “What are the opportunities and barriers in achieving managerial positions in selected tourism organizations from the perspective of women themselves?". The theoretical part deals with the introduction of gender …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Reader: Mgr. Kristýna Pešáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources

Theses on a related topic